Handelsbetingelser

Afgivelse af ordre

Afgivelse af ordre via vores hjemmeside, er ikke en juridisk bindende aftale. DUFFLashes har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt.

Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre.
Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

Betaling

På DUFFLashes.dk kan der betales med Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, og Paypal. DUFFLashes Webshop tillægger ikke gebyr på betalingskort.

Levering

Vi tilbyder følgende leveringsformer:

  • PostNord med omdeling
  • GLS pakkeshop (DK)

Alle ordrer sendt med PostNord har en forventet leveringstid på 1-5 hverdage, beregnet fra første hverdag efter bestillingsdatoen.

Alle ordrer sendt med GLS har en forventet leveringstid på 1-3 hverdage, beregnet fra første hverdag efter bestillingsdatoen.

Dette kan variere i spidsbelastningsperioder, som fx efter Black Friday eller op til jul.

Øvrige leveringstid: 3-7 hverdage

Pre-Order

Ordrer indeholdende bestillingsvarer vil som udgangspunkt have en længere leveringstid. Har du lagt en ordrer på en alm. varer og en bestillingsvarer, vil hele din ordre først blive sendt når bestilingsvaren er på lager igen. Ønsker du at modtage din alm. ordrer indenfor vores standart leveringstid, skal du lægge dine ordrer seperat.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;
Har modtaget din vare.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at skrive til info@dufflashes.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Generel info

DUFFLashes er et brand navn hos:
ND Group ApS
CVR. 40662022

Terms & conditions

Placing an order

Placing an order at our web shop is not a legally binding agreement. DUFFLashes can cancel your order as a consequence such as, but not limited to, typing error, technical issues or delivery failure. Binding order confirmation / invoice will be sent to you when the items you’ve purchased has been sent.

When you’ve placed an order at the web shop you will automatically receive an email where your purchase will appear. This is only an electronic receipt for the order receipt.

You have to be aware that the automatic respond through email Is not a legally binding order confirmation where an agreement is signed.

Payment

At DUFFLashes.dk the following types of payments are used: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron and Paypal. DUFFLashes web shop is not imposing any fees.

Delivery

The delivery types offered are:

  • PostNord with parcel delivery
  • GLS shop delivery (DK)

All orders sent with PostNord will have an expected delivery time of 1-5 business days, from the day after the order confirmation has been received.

All orders sent with GLS will have an expected delivery time of 1-3 business days, from the day after the order confirmation has been received.

Both can vary in peak seasons, such as, Black Friday or Holiday seasons.

Pre-Order

Orders including pre ordered items will have a longer delivery time. When placing an order on regular items combined with pre ordered items, the entire order will be sent when the pre ordered items are back in stock. If you wish to receive your regular order within the standard delivery time you have to place two separate orders.

Cancellation of order

You have up to 14 days of cancellation when you shop at DUFFLashes.dk.

The cancellation expires 14 days after the day you receive your items.

If you choose to return your items within the 14 days, you must email us at info@dufflashes.dk, stating that you wish to return your order and get a refund.

Return

You must return your order to us with undue delay and within 14 days after notifying DUFFLashes. You must bear the direct costs associated with the return of the items and will also be responsible for ensuring that the items are properly packed.

Info

DUFFLashes is a brand name at:
ND Group ApS
CVR. 40662022

$1 Days
$2 Hours
$3 Minutes
$4 Seconds